เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส GA 6707-0170 TA

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6706-0493 PO

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 13,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6706-0415 TA

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6706-0149 PO

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6706-0011 TA

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6706-0010 TA

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6705-0545 PO

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6705-0531 MM

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส GA 6705-0530 TA

คนสวน / ดูแลสัตว์เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม