เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส CM 6707-0485 PO

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0484 LA

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 11,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0482 TH

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0481 TA

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0478 PO

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0466 TA

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 13,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0465 TA

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 13,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0464 TA

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CM 6707-0463 PO

แม่บ้าน ทำความสะอาด

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม