เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส DR 6707-0377 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0363 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0335 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0290 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0263 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 19,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0221 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6707-0006 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6706-0486 TH

พนักงานขับรถ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส DR 6706-0484 TH

พนักงานขับรถ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม