เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส CK 6707-0294 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6707-0050 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0479 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

ประจำ หรือ ไปกลับ ก็ได้ (Live-in OR Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0305 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0253 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0251 KN

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0200 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0182 TH

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส CK 6706-0121 LA

แม่บ้าน แม่ครัว

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม