เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส NN 6707-0356 PO

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0334 LA

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0332 MO

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0288 MM

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0203 MM

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0171 LA

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6707-0147 TA

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6706-0357 TH

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NN 6706-0273 TH

พี่เลี้ยงธรรมดา

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 20 ปี

เงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม