เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส EN 6707-0488 PH

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0483 NP

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0434 PH

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 22,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0388 KN

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0258 NP

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0191 PH

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 22,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0145 PH

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0106 PH

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EN 6707-0088 NP

พี่เลี้ยง / แม่บ้าน พูดภาษาอังกฤษ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม