เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส PC 6706-0516 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 22,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0513 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0512 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0510 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0509 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 28,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0508 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส PC 6706-0507 TH

ผู้ดูแลพรีเมี่ยม

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 30,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม