เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส EL 6707-0480 TH

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

ประจำ หรือ ไปกลับ ก็ได้ (Live-in OR Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0479 PO

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0451 TA

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0440 TA

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0360 LA

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0353 PO

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0297 NP

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0236 LA

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส EL 6707-0224 TA

แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม