เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส NM 6707-0487 TH

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 16,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0427 LA

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0418 KN

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0389 KN

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0385 KN

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0370 TH

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 19,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0366 TH

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 19,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0355 TH

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส NM 6707-0354 MM

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม