เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส OL 6702-0316 TH

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0235 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0232 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0231 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0230 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0228 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0227 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส OL 6702-0226 MW

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

-

ประสบการณ์ทำงาน -

เงินเดือน -

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส HW 6611-4938 TA

แรงงานตำแหน่งอื่น ๆ

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม