เฮ้ เฮลเปอร์ ยืน 1 เรื่องแม่บ้านและพี่เลี้ยง

รหัส ST 6707-0314 PO

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6706-0237 TA

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6706-0231 PO

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0679 TA

พนักงานหน้าร้าน

แบบไปกลับ (Live-out)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0616 PO

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 11,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0614 PO

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 11,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0484 TA

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 1 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0404 TA

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส ST 6705-0361 TA

พนักงานหน้าร้าน

แบบอยู่ประจำ (Live-in)

ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

เงินเดือน 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม